Kontakt og påmelding: klikk her

 

Om oss

 

Franskkurs og tyskkurs

 

 

 

 

Behovet for å kunne språk øker i takt med globaliseringen. Arbeidsliv og utdanning stiller stadig større krav til kunnskaper i flere språk. Sammen med engelsk er fransk og tysk blant de mest brukte språkene i europeisk sammenheng. Økte språkkunnskaper gir bredere tilgang til internasjonale kulturtilbud og større valgmuligheter blant ulike informasjonskilder i det globale mediesamfunn.

 

Økt kommunikativ kompetanse

 

 

Metode

Våre kurs tar utgangspunkt i det levende språk som et middel til kommunikasjon. Å kunne kommunisere vil si å kunne gjøre seg forstått (snakke og skrive), og forstå (lese og lytte) i ulike situasjoner. Å lære et språk innebærer å bruke det helt fra begynnelsen.  Våre kursdeltakerne får trening i å forstå talte og skrevne tekster samt snakke og skrive språket de lærer fra første stund. De møter språket slik det brukes av morsmålstalende. Grammatikkopplæring inngår som en naturlig del i vår helhetlige språkopplæring.

 

Kulturkunnskap

MELOs litteratur- og mediavev

 

For å kunne kommunisere tilfredsstillende er det viktig å ha noe kunnskap om språkområdets kultur. Vi vil formidle en innsikt i fransk- og tysktalende lands kultur som setter kursdeltakerne i stand til å mestre ulike situasjoner de vil kunne møte.

 

Kursene holdes av erfarne lærere som underviser i sitt morsmål og som har profesjonell undervisningskompetanse.

Om oss...

 

 
Er du usikker på ditt nivå? D
u kan få tilsendt en nivåtest. Ta gjerne kontakt!

heidrun.bubik@melopita.net


 

 

 

 

 

 

Program 2023

 

 

Franskkurs

10 ganger fellesundervisning med fysisk oppmøte + 2 ganger privatundervisning via Zoom


Nybegynnere:
onsdager 18.30-19.45 pris: 2450,-

Vinter: fra 25. januar til 29. mars
Vår: fra 12. april til 21. juni

 

Viderekomne 1:  tirsdager. 18.45-20.00 pris: 2450,-

Vinter: fra 24. januar til 28. mars
Vår: fra 11. april til 13. juni

Viderekomne 2: tirsdager 17.00-18.15 pris: 2450,-

 Vinter: fra 24. januar til 28. mars

Vår: fra 11. april til 13. juni

 

 

Tysk samtalekurs

10 ganger (annen hver uke), pris: 2.300,-(annen hver uke)

Vinter: fra 17. januar til 6. juni tirsdager 13.30-14.30